Strona główna » Dokumenty » Protokoły komisji » Protokół Nr 9/04

Protokół Nr 9/04


P r o t o k ó ł Nr

Protokół Nr 9/04

z posiedzenia Komisji Budżetu, Gospodarki i Rolnictwa z dnia 14 grudnia 2004 roku.

W posiedzeniu Komisji udział wzięli członkowie Komisji obecni wg listy obecności jak stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu.
W posiedzeniu Komisji udział wzięli:
Burmistrz Zdzisław Kowalczyk
Sekretarz Gminy Piotr Curyk
Skarbnik Gminy Teresa Lempach
Pan Marian Andrzejewski
Porządek posiedzenia:
1. Otwarcie
2. Działalność Spółki Wodnej, przewidywane plany na 2005 rok,
3. Przewidywane dopłaty na gospodarstwo rolne i na inwestycje w 2005 r.,
4. Zaopiniowanie projektów uchwał RM w sprawie:
- zmian w budżecie gminy na rok 2004,
- zmian w planie zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy Żeromskiego i Gostyńskiej,
- zbycia nieruchomości,
5. Opracowanie planu pracy Komisji na 2005 rok.
6. Dyskusja
Do pkt. 1
Przewodniczący Komisji Budżetu, Gospodarki i Rolnictwa Eugeniusz Paszkowski dokonał otwarcia posiedzenia , powitał wszystkich członków komisji oraz zaproszonych gości. Przedstawił porządek obrad, który został przyjęty jednomyślnie.
Do pkt. 2
Pan Marian Andrzejewski omówił działalność Spółki Wodnej na terenie gminy
i powiedział że plany na 2005 rok powstaną na zebraniach na wioskach w marcu 2005 roku.
Poinformował, że w 2004 roku aura sprzyjała, nie było dużo kosztów, płacono jedynie za zużycie koparki. Od ubiegłego roku rozpoczęto płacenie odsetek i dyscyplina płatności poprawiła się. Radni proponowali zakupić nowszą koparkę.
Radny Ireneusz Mucha powiedział, że Pan Dutkowiak nie jest w stanie jeździć dwoma koparkami naraz i jednym samochodem „Star”. Proponował zatrudnić na sezon kogoś z robotników sezonowych.
Burmistrz Zdzisław Kowalczyk odpowiedział, że są dwie takie osoby które posiadają uprawnienia ale nie zatrudni ich.
Radny Fabisiak Stefan powiedział, by dać jakieś osoby na przeszkolenie z osób zatrudnionych.
Radny Paszkowski Eugeniusz powiedział, skierować zatrudnionego pracownika na zdobycie kwalifikacji drugiej kategorii prawa jazdy by taki pracownik mógł jeździć kiedy potrzeba.
Burmistrz Zdzisław Kowalczyk odpowiedział - narazie poczekamy, zobaczymy jak kupimy koparkę.
Do pkt. 3
Zaplanowany temat w sprawie dopłat do gospodarstw rolnych i na inwestycje w 2005 roku przełożono na rok następny.
Do pkt. 4
Pani Teresa Lempach przedstawiła projekt uchwały RM w sprawie zmian w budżecie gminy w roku 2004 jak stanowi załącznik nr 2 do niniejszego protokołu.
Pan Marian Andrzejewski poinformował, że na najbliższym posiedzeniu Komisji będą przedstawione zmiany planów zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy Żeromskiego i Gostyńskiej oraz przewiduje się do zbycia grunt położony we Wziąchowie po byłej cegielni. Wielkość działki około 0,90 ha. Wartość działki wyceniona przez biegłego to 32.000,00 zł. Do działki jest dojazd, jest również swobodny dojazd od strony posesji Pani Urnej.
Radni jednogłośnie przegłosowali by przygotować działkę do zbycia.
Do pkt. 5
W dyskusji omówiono zgłoszony wniosek przez radnego Alfreda Siamę dot. budowy chodnika na ulicy Rycerskiej i Armii Poznań.
Wywiązała się dyskusja w której głos zabrali:
Burmistrz Zdzisław Kowalczyk powiedział, że ulica Rycerska przewidywana jest jako deptak, proponował by do czasu opracowania koncepcji na budowę oczyszczalni ścieków i kanalizacji wstrzymać się z podjęciem decyzji.
Ze względu na bezpieczeństwo i wygląd miasta na ulicy Armii Poznań można założyć chodnik. Ze Starostwa Powiatowego możemy dostać kostkę na ścieżkę rowerową z Elżbietkowa do Pogorzeli / mamy możliwość otrzymać ok. 50.000,00 zł i z tych środków możemy już zakupić rury do skanalizowania rowu pod ścieżką rowerową/,
Będziemy dzielić nadwyżkę budżetową, jest w planie droga w Bułakowie, droga do oczyszczalni ścieków / w połowie roku zorientujemy się czy wchodzimy w drogę do oczyszczalni ścieków bo tam jest duże zaniżenie/, chodnik na ulicy Armii Poznań począwszy od ulicy Rycerskiej do ul. Boreckiej, chodnik na ulicy Rycerskiej- z budową tego chodnika wstrzymamy się do czasu otrzymania koncepcji na budowę oczyszczalni ścieków.
Radny Kędziora powiedział, na wsiach też jest potrzebny chodnik i robienie innych zadań.
To samo potwierdził radny Nowacki Andrzej.
Komisja budżetu, gospodarki i rolnictwa uznała by poczekać na koncepcję oczyszczalni i kanalizacji ścieków oraz za podziałem środków finansowych z nadwyżki budżetowej i wtedy zostaną podjęte decyzje jakie zadania w miarę posiadanych środków finansowych będzie można ująć w planie do wykonania w roku 2005.
Radny Nowacki Andrzej powiedział, że mieszkańcy wsi mówią że w Pogorzeli ładnie jest odnowiony Urząd Miejski, parking przy ulicy Gostyńskiej ale na wsiach nic się nie robi,
- zgłosił by w Głuchowie dokonać ścinki pobocza przy drodze w kierunku od skrzyżowania przy posesji Pana Płachty do przez wioskę w kierunku sklepu.
Burmistrz Zdzisław Kowalczyk odpowiedział, ścinkę poboczy będziemy robić i odzyskaną ziemię będziemy wykorzystywać.
Radny Fabisiak Stefan zapytał czy coś jest załatwione w sprawie dofinansowania robót z księdzem w Mokronosie.
Burmistrz odpowiedział jeszcze nie, będę rozmawiał.
Radny Kędziora Jerzy poruszył sprawę dróg polnych, trzeba by te drogi poszerzyć.
Radny Dutkowiak Zdzisław powiedział, że może każdy rolnik by zapłacił za pomiary geodezyjne.
Burmistrz Zdzisław Kowalczyk odpowiedział nie byłoby problemu gdyby rolnicy nie przyorywali dróg polnych. Musielibyśmy podjąć uchwałę ale czy będzie można ją egzekwować, będziemy rozmawiać z prawnikiem. Spróbujemy w Gumienicach wytyczyć drogę i rolnik za wytyczenie drogi by płacił.
Następnie Burmistrz powiedział, gdyby można kupić żużel i księgowa znalazła by pieniądze można by niektóre drogi utwardzić. Następnie zapytał czy radni są za zakupieniem żużla.
Radni jednogłośnie potwierdzili by dokonać przesunięć w budżecie i zakupić żużel.
Na powyższym posiedzenie komisji zakończono.Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Protokoły komisji
Kadencja: Kadencja IV (2002 - 2006)
Autor informacji: Jacek Andraszak
Informację wprowadził: Jacek Andraszak
Opublikowany dnia: 2004-12-14
Wprowadzony do BIP dnia: 2007-08-01 (przeniesienie danych z poprzedniej wersji BIP)
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.Valid XHTML 1.0 Transitional