Strona główna » Dokumenty » Protokoły komisji » Protokół Nr 5/04

Protokół Nr 5/04


P r o t o k ó ł nr /3

Protokół nr 5/04

ze wspólnego posiedzenia Komisji Budżetu, Gospodarki i Rolnictwa oraz Komisji Spraw Społecznych odbytych w dniu 22 czerwca 2004 roku.

W posiedzeniu Komisji udział wzięli członkowie Komisji obecni w/g listy obecności jak stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu.
Ponadto udział w komisji wzięli:
Burmistrz Pogorzeli Zdzisław Kowalczyk
Sekretarz Gminy Piotr Curyk
Marian Andrzejewski
Lempach Teresa
Kostórkiewicz Mirosława
Marian Andrzejewski
Porządek posiedzenia:

  1. Otwarcie.

  2. Sprawy bieżące-zbiórka i zagospodarowanie odpadów stałych w Trzebani.

  3. Zaopiniowanie projektów uchwał Rady Miejskiej w sprawie:

  • wprowadzenia zmian w budżecie gminy w roku 2004,

  • uchylenia uchwały nr XII/74/04 Rady Miejskiej w Pogorzeli z dnia 12 marca 2004 r.,

  • wstępnej akceptacji propozycji Zarządu Powiatu Gostyńskiego dotyczącej przekazania niektórych dróg powiatowych Gminie Pogorzela,

  • przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości zabudowanej położonej w Pogorzeli przy ulicy Gostyńskiej.

  1. Dyskusja.

  2. Zapoznanie się z nowymi technologiami oczyszczalni ścieków.

Do pkt. 1
Przewodniczący Komisji Budżetu, Gospodarki i Finansów Eugeniusz Paszkowski dokonał otwarcia posiedzenia, powitał wszystkich radnych oraz zaproszonych gości. Przedstawił porządek obrad, który został przyjęty jednomyślnie.
Do pkt. 2
Burmistrz Zdzisław Kowalczyk poinformował radnych o spotkaniach które odbyły się w Miejskim Związku Oczyszczania w Lesznie i Urzędzie Miejskim w Lesznie a które dotyczyły realizacji przedsięwzięcia zmierzającego do zbiórki i zagospodarowania odpadów stałych w Trzebani koło Leszna.
Potwierdzają się informacje wcześniejsze o odpłatności Gminy Pogorzela w wysokości 124.000,00 zł. Wniosek ten zyskał wstępną akceptację w narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i będzie aplikował do Funduszu Spójności o dotacje.
Do pkt. 3
Pani Teresa Lempach zapoznała z projektem uchwał w sprawie zmian w budżecie gminy jak stanowi załącznik nr 2 do niniejszego protokołu.
Radni przyjęli jednogłośnie w/w projekt uchwały.
Pani Kostórkiewicz Mirosława przedstawiła projekt uchwały RM w sprawie uchylenia uchwały nr XII/74/04 RM z dnia 12.03.04 r. dotyczący przebudowy parkingu przy ulicy Gostyńskiej. Pani Kostórkiewicz powiedziała że nie możemy udzielić pomocy finansowej bo nie jesteśmy właścicielami terenu. Mamy umowę przekazania na 10 lat. Możemy prowadzić budowę a te 23.000,00 zł wykorzystamy w inny sposób. Zlecimy opracowanie projektu na parking i będzie on opracowany do 15 lipca br. Będzie kosztorys i będziemy musieli podzielić to zadanie na okres 2-3 lat. Będzie to parking z prawdziwego zdarzenia.
Burmistrz powiedział , że była rozmowa że postój dla TIR-ów będzie usytuowane przy siostrach. Będę chciał spisać umowę z radą Parafialną, bo zmieni się proboszcz i w przyszłości może wnosić problemy. Rozmawialiśmy już o tej sprawie z księdzem proboszczem.
Do pkt. 4
Radny Marian Krzekotowski powiedział, że Pan Łagódka pozostawił mieszkańcom bloków 1 m gruntu i nie mogą wyjechać.
Radni przyjęli jednogłośnie w/w projekt uchwały, który stanowi załącznik nr 3 do niniejszego protokołu.
Następnie Pani Kostórkiewicz zapoznała z projektem uchwały w sprawie przekazania niektórych dróg powiatowych Gminie Pogorzela. jak stanowi zał. nr 4 do niniejszego protokołu. Następnie zapytała czy radni wyrażają opinię by przejąć 4 drogi w mieście.
Radny Kędziora Jerzy zaproponował by przejąć drogę powiatową w Gumienicach a drogę Gumienice - Głuchów pozostawić Powiatowi.
Burmistrz Zdzisław Kowalczyk odpowiedział, że Burmistrzowie są oburzeni faktem przekazywania dróg powiatowych teraz kiedy nie ma środków finansowych. Postawiliśmy argument, że jeżeli będą naprawione drogi to wtedy przejmiemy. Jeżeli przejmiemy drogę w Gumienicach to mieszkańcy będą chcieli by drogę naprawić a jeżeli nie przejmiemy to jest argument by odpowiedzieć że jest to droga powiatowa. Po tych wyjaśnieniach radni zaopiniowali pozytywnie w/w projekt uchwały.
Pan Marian Andrzejewski powiedział, że zgodnie z uzgodnieniami na poprzedniej sesji Rady przygotowany jest projekt uchwały o przeznaczeniu byłych PZZ-ów do sprzedaży. Radni zaopiniowali jednogłośnie przedstawiony projekt uchwały jak stanowi załącznik nr 5 do niniejszego protokołu.
Do pkt. 5
Radni udali się do oczyszczalni ścieków w Pępowie i nowo budowanej oczyszczalni ścieków w Jutrosinie gdzie zapoznali się z budową i nowymi technologiami oczyszczalni ścieków.
Na powyższym posiedzenie Komisji zakończono.Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Protokoły komisji
Kadencja: Kadencja IV (2002 - 2006)
Autor informacji: Jacek Andraszak
Informację wprowadził: Jacek Andraszak
Opublikowany dnia: 2004-06-22
Wprowadzony do BIP dnia: 2007-08-01 (przeniesienie danych z poprzedniej wersji BIP)
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.Valid XHTML 1.0 Transitional