Strona główna » Dokumenty » Uchwały Rady » Uchwała nrXXXII/195/2006

Uchwała nrXXXII/195/2006

Numer uchwały: 2006/32/195
Numer sesji: 32
Rok: 2006

Uchwała Nr XXXII/195/06
Rady Miejskiej w Pogorzeli
z dnia 17 lutego 2006 roku

w sprawie: zmiany uchwały Nr XIV/94/04 Rady Miejskiej w Pogorzeli z dnia 28 maja 2004 r. w sprawie zasad i trybu umarzania wierzytelności, do których nie stosuje się przepisów ustawy - Ordynacja podatkowa oraz udzielania innych ulg w spłacaniu tych należności oraz wskazania podmiotów do tego uprawnionych.

Na podstawie art. 43 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249 poz. 2104 z późn. zm.), Rada Miejska w Pogorzeli uchwala, co następuje:

§ 1

W uchwale Nr XIV/94/04 Rady Miejskiej w Pogorzeli z dnia 28 maja 2004 roku w sprawie zasad i trybu umarzania wierzytelności, do których nie stosuje się przepisów ustawy - Ordynacja podatkowa oraz udzielania innych ulg w spłacaniu tych należności oraz wskazania podmiotów do tego uprawnionych /Dz.Urz.Woj.Wlkp. z 2004 r. Nr 126, poz. 2570/ dodaje się § 6 a; w brzmieniu:
„§ 6 a. Burmistrz Pogorzeli oraz kierownik gminnej jednostki organizacyjnej może umorzyć z urzędu należność z tytułu odsetek od zaległych należności w kwocie nie przekraczającej kosztów przesyłki poleconej za zwrotnym potwierdzeniem odbioru”

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Pogorzeli.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Uchwały Rady
Kadencja: Kadencja IV (2002 - 2006)
Autor informacji: Jacek Andraszak
Informację wprowadził: Jacek Andraszak
Opublikowany dnia: 2006-02-17
Wprowadzony do BIP dnia: 2007-08-01 (przeniesienie danych z poprzedniej wersji BIP)
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.


Valid XHTML 1.0 Transitional