Strona główna » Dokumenty » Uchwały Rady » Uchwała nrXXIX/174/2005

Uchwała nrXXIX/174/2005

Numer uchwały: 2005/29/174
Numer sesji: 29
Rok: 2005

Uchwała Nr XXIX/174/05
Rady Miejskiej w Pogorzeli
z dnia 28 października 2005 r
w sprawie wystąpienia Gminy Pogorzela ze Związku Gmin Górnej Baryczy.

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 12 i art. 67 ust. 2 pkt 7 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( tekst jednolity Dz. U. z 2001 roku Nr 142 poz. 1591 z późniejszymi zmianami) oraz § 18 Statutu Związku Gmin Górnej Baryczy Rada Miejska w Pogorzeli uchwala co następuje:

§ 1

W związku ze zmianą strategii i kierunku zagospodarowania odpadów stałych Gmina Pogorzela występuje ze Związku Gmin Górnej Baryczy

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Pogorzeli.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie

Do Uchwały Rady Miejskiej w Pogorzeli nr XXIX/174/05 z dnia 28 października 2005 roku w sprawie wystąpienia Gminy Pogorzela ze Związku Gmin Górnej Baryczy.

Powyższa uchwała jest konsekwencją przyjęcia przez Radę Miejską w Pogorzeli Uchwały nr XVIII/117/2004 w sprawie przyjęcia "Programu Ochrony Środowiska wraz z Planem Gospodarki Odpadami dla Gminy Pogorzela na lata 20004-2007 z perspektywą do roku 2015" i jego pozytywnego zaopiniowania przez Zarząd Województwa Wielkopolskiego i Zarząd Powiatu Gostyńskiego.
Ponadto Gmina Pogorzela jako udziałowiec regionalnego operatora systemu zbiórki odpadów, jakim będzie Miejski Zakład Oczyszczania w Lesznie nie może starać się o środki pomocowe z Unii Europejskiej na ten sam cel będąc członkiem innego Związku Gmin.
Dlatego aby nie przekreślać szans obydwu Związków w staraniu się o środki z Unii Europejskiej konieczną jest rezygnacja Gminy Pogorzela z członkostwa w Związku Gmin Górnej Baryczy.Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Uchwały Rady
Kadencja: Kadencja IV (2002 - 2006)
Autor informacji: Jacek Andraszak
Informację wprowadził: Jacek Andraszak
Opublikowany dnia: 2005-10-28
Wprowadzony do BIP dnia: 2007-08-01 (przeniesienie danych z poprzedniej wersji BIP)
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.Valid XHTML 1.0 Transitional