Strona główna » Dokumenty » Uchwały Rady » Uchwała nrXXIX/173/2005

Uchwała nrXXIX/173/2005

Numer uchwały: 2005/29/173
Numer sesji: 29
Rok: 2005

Uchwała Nr XXIX/173/05
Rady Miejskiej w Pogorzeli
z dnia 28 października 2005 r
w sprawie wystąpienia Gminy Pogorzela
ze Stowarzyszenia Gmin Nadobrzańskich.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 12 i art. 84 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( tekst jednolity Dz. U. z 2001 roku Nr 142 poz. 1591 z późniejszymi zmianami) oraz § 15 Statutu Stowarzyszenia Gmin Nadobrzańskich Rada Miejska w Pogorzeli uchwala co następuje:

§ 1

W związku ze zmianą strategii i kierunku odprowadzania ścieków Gmina Pogorzela z dniem 31 grudnia 2005 roku występuje ze Stowarzyszenia Gmin Nadobrzańskich.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Pogorzeli.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie

Do Uchwały Rady Miejskiej w Pogorzeli nr XXIX/173/05 z dnia 28 października 2005 roku w sprawie wystąpienia Gminy Pogorzela ze Stowarzyszenia Gmin Nadobrzańskich.

Powyższa uchwała jest konsekwencją przyjętego przez Gminę Pogorzela kierunku rozwiązania problemów gospodarki ściekowej.
Gmina Pogorzela od 14 lat jest członkiem Międzygminnego Związku Wodociągów i Kanalizacji Wiejskich w Strzelcach Wielkich i poprzez ten Związek stara się o pozyskanie środków pomocowych na budowę oczyszczalni ścieków i kanalizacji sanitarnej dla aglomeracji Pogorzela. Zgodnie z polityką przyjętą przez Komisję Europejską do Funduszu Spójności gmina nie może składać dwóch wniosków na to samo zadanie, pozostając w dwóch różnych Związkach lub Stowarzyszeniach Gmin. W związku z powyższym koniecznym jest rezygnacja Gminy Pogorzela z członkostwa w Stowarzyszeniu Gmin Nadobrzańskich.Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Uchwały Rady
Kadencja: Kadencja IV (2002 - 2006)
Autor informacji: Jacek Andraszak
Informację wprowadził: Jacek Andraszak
Opublikowany dnia: 2005-10-28
Wprowadzony do BIP dnia: 2007-08-01 (przeniesienie danych z poprzedniej wersji BIP)
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.Valid XHTML 1.0 Transitional