Strona główna » Dokumenty » Uchwały Rady » Uchwała nrXXIX/169/2005

Uchwała nrXXIX/169/2005

Numer uchwały: 2005/29/169
Numer sesji: 29
Rok: 2005

Uchwała Nr XXIX/169/05
Rady Miejskiej w Pogorzeli
z dnia 28 października 2005r.

w sprawie: przyjęcia Planu Rozwoju Lokalnego.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001r Dz.U. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) Rada Miejska w Pogorzeli uchwala, co następuje:

§ 1

Przyjmuje do realizacji Planu Rozwoju Lokalnego na lata 2005 - 2013 dla Gminy Pogorzela stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Pogorzeli.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Pliki do pobrania:Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Uchwały Rady
Kadencja: Kadencja IV (2002 - 2006)
Autor informacji: Jacek Andraszak
Informację wprowadził: Jacek Andraszak
Opublikowany dnia: 2005-10-28
Wprowadzony do BIP dnia: 2007-08-01 (przeniesienie danych z poprzedniej wersji BIP)
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie