Strona główna » Dokumenty » Uchwały Rady » Uchwała nrXXVIII/167/2005

Uchwała nrXXVIII/167/2005

Numer uchwały: 2005/28/167
Numer sesji: 28
Rok: 2005

UCHWAŁA Nr XXVIII/167/05
Rady Miejskiej w Pogorzeli
z dnia 29 września 2005 r.

w sprawie pomocy rzeczowej Powiatowi Gostyńskiemu w 2005 roku.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 roku Dz.U. Nr 142 poz. 1591 ze zmianami) oraz art. 111 ust. 2 pkt. 5 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2003 r. Nr 15 poz. 148 ze zmianami) Rada Miejska w Pogorzeli uchwala, co następuje :

§ 1.

Postanawia się udzielić w 2005 r. pomocy rzeczowej Powiatowi Gosyńskiemu przez wykonanie robót w ciągu dróg powiatowych na terenie gminy Pogorzela w kwotach określonych jak niżej :

1/ Budowa chodnika w m. Wziąchów od sklepu do salek gm.Pogorzela do kwoty 16.000 zł.
2/ Budowa chodnika w m. Łukaszew gm. Pogorzela do kwoty 7.000 zł.

§ 2.

Wykonanie uchwały zleca się Burmistrzowi Pogorzeli.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


UZASADNIENIE

do uchwały Nr XXVIII/167/05
Rady Miejskiej w Pogorzeli
z dnia 29 września 2005r.

Stosownie do art. 111 ust. 2 pkt. 5 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2003 r. Nr 15 poz. 148 z późniejszymi zmianami) wydatki budżetowe jednostek samorządu terytorialnego są przeznaczone między innymi na pomoc rzeczową dla innych jednostek samorządu terytorialnego, określoną przez organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego. Wykonanie robót określonych uchwałą w ciągu dróg powiatowych poprawi stan bezpieczeństwa i jakość życia społeczności lokalnej.Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Uchwały Rady
Kadencja: Kadencja IV (2002 - 2006)
Autor informacji: Jacek Andraszak
Informację wprowadził: Jacek Andraszak
Opublikowany dnia: 2005-01-11
Wprowadzony do BIP dnia: 2007-08-01 (przeniesienie danych z poprzedniej wersji BIP)
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.


Valid XHTML 1.0 Transitional