Strona główna » Dokumenty » Uchwały Rady » Uchwała nrXXV/163/2005

Uchwała nrXXV/163/2005

Numer uchwały: 2005/25/163
Numer sesji: 25
Rok: 2005Uchwała nr XXV/ 163/05

Rady Miejskiej w Pogorzeli z dnia 25 czerwca 2005 roku

w sprawie: nadania nazwy Skwerowi publicznemu w Pogorzeli.

Na podstawie art. 18, ust 2, pkt. 13 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami/, Rada Miejska w Pogorzeli uchwala, co następuje:

§ 1

Nadaje się Skwerowi publicznemu położonemu w Pogorzeli, obejmującego działki oznaczone w operacie ewidencji gruntów numerami 1218, 1219, 1220, nazwę „Skwer im. Jana Pawła II”.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Pogorzeli.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Zał. do uchwały nr XXV/163/05
RM w Pogorzeli z dn. 25.06.05 r.

Uzasadnienie

Papież Jan Paweł II był wybitną postacią. Zdobył on szacunek i uznanie rodaków i ludzi na całym świecie. Rozsławił dobre imię Polski.
Był, jest i będzie dla nas przykładem chrześcijańskiej miłości. Wielkim honorem dla gminy Pogorzela jest nadanie skwerowi wymienionemu w uchwale imienia tego wielkiego, wybitnego Polaka.Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Uchwały Rady
Kadencja: Kadencja IV (2002 - 2006)
Autor informacji: Jacek Andraszak
Informację wprowadził: Jacek Andraszak
Opublikowany dnia: 2005-06-25
Wprowadzony do BIP dnia: 2007-08-01 (przeniesienie danych z poprzedniej wersji BIP)
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.Valid XHTML 1.0 Transitional