Strona główna » Dokumenty » Uchwały Rady » Uchwała nrXXIV/159/2005

Uchwała nrXXIV/159/2005

Numer uchwały: 2005/24/159
Numer sesji: 24
Rok: 2005

Uchwała Nr XXIV/159/05
Rady Miejskiej w Pogorzeli
z dnia 3 czerwca 2005 roku.

w sprawie: zwiększenia udziałów Gminy Pogorzela w Samorządowym Funduszu Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o. w Gostyniu.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit. f ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 ze zmianami/, Rada Miejska w Pogorzeli uchwala co następuje:

§ 1

Postanawia się zwiększyć udziały Gminy Pogorzela w Samorządowym Funduszu Poręczeń Kredytowych Spółka z o.o. w Gostyniu poprzez nabycie 2 /dwóch/ udziałów po 1.000 zł razem 2.000 zł słownie /dwa tysiące złotych/.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Pogorzeli.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Uchwały Rady
Kadencja: Kadencja IV (2002 - 2006)
Autor informacji: Jacek Andraszak
Informację wprowadził: Jacek Andraszak
Opublikowany dnia: 2005-06-03
Wprowadzony do BIP dnia: 2007-08-01 (przeniesienie danych z poprzedniej wersji BIP)
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie