Strona główna » Dokumenty » Uchwały Rady » Uchwała nrXXIII/155/2005

Uchwała nrXXIII/155/2005

Numer uchwały: 2005/23/155
Numer sesji: 23
Rok: 2005

Uchwała Nr XXIII/155/05
Rady Miejskiej Pogorzela
z dnia 29 kwietnia 2005 r.

w sprawie: zmian w budżecie gminy na rok 2005

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001 r. nr 142 poz. 1591 z późniejszymi zmianami) oraz na podstawie art. 109 i art. 124 ust.1 i 2 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U z 2003 r Nr 15 poz. 148 z późniejszymi zmianami) Rada Miejska uchwala co następuje :

§ 1
  1. Zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę 35.367 zł, jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.
  2. Planowane dochody po zmianach wynoszą 8.062.099 zł.
§ 2
  1. Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 35.367 zł jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.
  2. Planowane wydatki po zmianach wynoszą 8.711.380 zł.
  3. Wydatki majątkowe określa załącznik Nr 3
§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Pogorzeli.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.
Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Uchwały Rady
Kadencja: Kadencja IV (2002 - 2006)
Autor informacji: Jacek Andraszak
Informację wprowadził: Jacek Andraszak
Opublikowany dnia: 2005-04-29
Wprowadzony do BIP dnia: 2007-08-01 (przeniesienie danych z poprzedniej wersji BIP)
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.Valid XHTML 1.0 Transitional