Strona główna » Dokumenty » Uchwały Rady » Uchwała nrXXIII/153/2005

Uchwała nrXXIII/153/2005

Numer uchwały: 2005/23/153
Numer sesji: 23
Rok: 2005

Uchwała Nr XXIII/153/05
Rady Miejskiej w Pogorzeli
z dnia 29 kwietnia 2005 r.

w sprawie: uchylenia Uchwały Rady Miejskiej w Pogorzeli w sprawie regulaminu pomocy materialnej dla uczniów.

Na podstawie art.90 f ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572; Nr 273, poz. 2703; Nr 281, poz. 2781) uchwala się, co następuje:

§ 1

Uchyla się Uchwałę nr XXII/140/05 Rady Miejskiej w Pogorzeli z dnia 31 marca 2005 r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej dla uczniów.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Pogorzeli.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie po upływie czternastu dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Uchwałę przygotowała :
Danuta WitekInformacje powiązane:
Typ dokumentu: Uchwały Rady
Kadencja: Kadencja IV (2002 - 2006)
Autor informacji: Jacek Andraszak
Informację wprowadził: Jacek Andraszak
Opublikowany dnia: 2005-04-29
Wprowadzony do BIP dnia: 2007-08-01 (przeniesienie danych z poprzedniej wersji BIP)
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie