Strona główna » Dokumenty » Uchwały Rady » Uchwała nrXXIII/152/2005

Uchwała nrXXIII/152/2005

Numer uchwały: 2005/23/152
Numer sesji: 23
Rok: 2005

Uchwała Nr XXIII/152/05
Rady Miejskiej w Pogorzeli
z dnia 29 kwietnia 2005 r.

w sprawie: zmiany uchwały w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru zniżek dyrektorom, wicedyrektorom oraz nauczycielom pełniącym inne stanowiska kierownicze w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez gminę Pogorzela.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym /Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późniejszymi zmianami / oraz art.42 ust. 7 pkt 2 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela /Dz.U. z 2004 r. Nr 179, poz. 1845 / Rada Miejska w Pogorzeli uchwala, co następuje :

§ 1

W uchwale Nr XXII/114/2000 r. Rady Miejskiej Pogorzela z dnia 15 września 2000 r. w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru zniżek dyrektorom, wicedyrektorom oraz nauczycielom pełniącym inne stanowiska kierownicze w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Pogorzela, pkt. 3 tiret pierwsze tabeli zamieszczonej w § 1 otrzymuje brzmienie:
„ do 2 oddziałów                         17 „

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Pogorzeli.

§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 września 2005r.Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Uchwały Rady
Kadencja: Kadencja IV (2002 - 2006)
Autor informacji: Jacek Andraszak
Informację wprowadził: Jacek Andraszak
Opublikowany dnia: 2005-04-29
Wprowadzony do BIP dnia: 2007-08-01 (przeniesienie danych z poprzedniej wersji BIP)
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.Valid XHTML 1.0 Transitional