Strona główna » Dokumenty » Uchwały Rady » Uchwała nrXXIII/151/2005

Uchwała nrXXIII/151/2005

Numer uchwały: 2005/23/151
Numer sesji: 23
Rok: 2005

Uchwała Nr XXIII/151/05
Rady Miejskiej w Pogorzeli
z dnia 29 kwietnia 2005 r.

w sprawie: ustalenia sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez gminę Pogorzela.

Na podstawie art. 14a ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty /tekst jednolity Dz.U. z 2004 r. Nr 256 poz. 2572 z późniejszymi zmianami /oraz art. 7 ust. 1 pkt 8 i art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /tekst jednolity Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami/ Rada Miejska w Pogorzeli uchwala, co następuje:

§ 1

Ustala się sieć publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Pogorzela:
1. Przedszkole Samorządowe w Pogorzeli
2. Oddział przedszkolny w Szkole Filialnej we Wzięchowie
3. Oddział przedszkolny w Szkole Filialnej w Bułakowie

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Pogorzeli.

§ 3

Traci moc uchwała Nr XIV/93/04 Rady Miejskiej z dnia 28 maja 2004 r. w sprawie ustalenia sieci publicznych przedszkoli prowadzonych przez gminę Pogorzela.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 września 2005 r.Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Uchwały Rady
Kadencja: Kadencja IV (2002 - 2006)
Autor informacji: Jacek Andraszak
Informację wprowadził: Jacek Andraszak
Opublikowany dnia: 2005-04-29
Wprowadzony do BIP dnia: 2007-08-01 (przeniesienie danych z poprzedniej wersji BIP)
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.Valid XHTML 1.0 Transitional