Strona główna » Dokumenty » Uchwały Rady » Uchwała nrXXIII/150/2005

Uchwała nrXXIII/150/2005

Numer uchwały: 2005/23/150
Numer sesji: 23
Rok: 2005

Uchwała Nr XXIII/150/05
Rady Miejskiej w Pogorzeli
z dnia 29 kwietnia 2005 r.

w sprawie: likwidacji Przedszkola Samorządowego w Głuchowie.

Na podstawie art. 18 ust .2 pkt 9 lit. h ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art.59 ust. 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) uchwala się co następuje:

§ 1

Po uzyskaniu pozytywnej opinii Wielkopolskiego Kuratora Oświaty z dnia 14 marca 2005 r. Rada Miejska w Pogorzeli postanawia zlikwidować z dniem 31 sierpnia 2005 roku Przedszkole Samorządowe w Głuchowie.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Pogorzeli.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Uchwały Rady
Kadencja: Kadencja IV (2002 - 2006)
Autor informacji: Jacek Andraszak
Informację wprowadził: Jacek Andraszak
Opublikowany dnia: 2005-04-29
Wprowadzony do BIP dnia: 2007-08-01 (przeniesienie danych z poprzedniej wersji BIP)
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie