Strona główna » Dokumenty » Uchwały Rady » Uchwała nrXXIII/148/2005

Uchwała nrXXIII/148/2005

Numer uchwały: 2005/23/148
Numer sesji: 23
Rok: 2005

Uchwała Nr XXIII/148 /05
Rady Miejskiej w Pogorzeli
z dnia 29 kwietnia 2005 r.

w sprawie: obniżenia stopnia organizacyjnego Szkoły Filialnej w Kromolicach.


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. h ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 59 ust. 5 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) uchwala się co następuje:

§ 1

Po uzyskaniu pozytywnej opinii Kuratorium Oświaty w Poznaniu Delegatura Leszno Rada Miejska w Pogorzeli likwiduje z dniem 31 sierpnia 2005 roku klasę III w Szkole Filialnej w Kromolicach i przenosi do Szkoły Podstawowej w Pogorzeli.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Pogorzeli.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęciaInformacje powiązane:
Typ dokumentu: Uchwały Rady
Kadencja: Kadencja IV (2002 - 2006)
Autor informacji: Jacek Andraszak
Informację wprowadził: Jacek Andraszak
Opublikowany dnia: 2005-04-29
Wprowadzony do BIP dnia: 2007-08-01 (przeniesienie danych z poprzedniej wersji BIP)
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.


Valid XHTML 1.0 Transitional