Strona główna » Dokumenty » Uchwały Rady » Uchwała nrXXIII/144/2005

Uchwała nrXXIII/144/2005

Numer uchwały: 2005/23/144
Numer sesji: 23
Rok: 2005

Uchwała nr XXIII/144/05

Rady Miejskiej w Pogorzeli z dnia 29 kwietnia 2005 roku

w sprawie: udzielenia absolutorium dla Burmistrza Pogorzeli z wykonania budżetu gminy za rok 2004.

Na podstawie art. 18, ust 2, pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /tekst jednolity Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami oraz art. 136 ust. 2 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych /Dz.U. z 2003 r. Nr 15 poz. 148 z późniejszymi zmianami/, Rada Miejska w Pogorzeli uchwala, co następuje:

§ 1

Po rozpatrzeniu sprawozdania z wykonania budżetu gminy za rok 2004 i wysłuchaniu w tej sprawie wniosku Komisji Rewizyjnej oraz opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu, udziela się Burmistrzowi Pogorzeli absolutorium z wykonania budżetu gminy za rok 2004.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Uchwały Rady
Kadencja: Kadencja IV (2002 - 2006)
Autor informacji: Jacek Andraszak
Informację wprowadził: Jacek Andraszak
Opublikowany dnia: 2005-04-29
Wprowadzony do BIP dnia: 2007-08-01 (przeniesienie danych z poprzedniej wersji BIP)
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie