Strona główna » Dokumenty » Uchwały Rady » Uchwała nrXXIII/143/2005

Uchwała nrXXIII/143/2005

Numer uchwały: 2005/23/143
Numer sesji: 23
Rok: 2005

Uchwała Nr XXIII/143/05
Rady Miejskiej w Pogorzeli
z dnia 29 kwietnia 2005 r.

w sprawie: aktualnego wykazu dróg gminnych.

Na podstawie art. 18 ust. 1 i art. 7 ust.1 pkt. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami.) Rada Miejska uchwala, co następuje :

§ 1

Ustala się aktualny „Wykaz dróg gminnych i miejskich na terenie gminy Pogorzela” zwany dalej „Wykazem” stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

Ustala się aktualną „Mapę sieci dróg gminnych” oraz aktualną „Sieć ulic miejskich” w formie graficznej, odpowiadającej Wykazowi, stanowiące odpowiednio załączniki nr 2 i nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 3

Podstawą dokonania ustaleń, o których mowa w § 1 i w § 2, są :

1/ Uchwała nr IX/58/85. Rady Narodowej Miasta i Gminy w Pogorzeli z dnia 20 grudnia 1985 r. w sprawie wykazu dróg gminnych i lokalnych miejskich.
2/ Uchwała nr XVIII/96/87 Rady Narodowej Miasta i Gminy w Pogorzeli z dnia 29 maja 1987 r. w sprawie dróg gminnych oraz lokalnych miejskich.
3/ Uchwała nr IX/48/95 Rady Miejskiej w Pogorzeli z dnia 27 stycznia 1995 r. w sprawie opinii o drogach lokalnych miejskich.
4/ Uchwała nr XVII/104/04 Rady Miejskiej w Pogorzeli z dnia 30 września 2004 r. w sprawie zaliczenia dróg powiatowych na terenie gminy Pogorzela do kategorii dróg gminnych.

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Pogorzeli.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE

do uchwały nr XXIII/143/05 Rady Miejskiej w Pogorzeli z dnia 29 kwietnia 2005r.

W związku z faktem, iż dotychczasowe wykazy dróg gminnych oraz ich forma graficzna wynikają z czterech odrębnych uchwał Rady Miejskiej w Pogorzeli ustalono ich jednolite brzmienie.
W ten sposób ustalone wykazy i mapy będą czytelne, bo ujęte w jednym akcie prawnym.
Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Uchwały Rady
Kadencja: Kadencja IV (2002 - 2006)
Autor informacji: Jacek Andraszak
Informację wprowadził: Jacek Andraszak
Opublikowany dnia: 2005-04-29
Wprowadzony do BIP dnia: 2007-08-01 (przeniesienie danych z poprzedniej wersji BIP)
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.Valid XHTML 1.0 Transitional