Strona główna » Dokumenty » Uchwały Rady » Uchwała nrXXI/138/2005

Uchwała nrXXI/138/2005

Numer uchwały: 2005/21/138
Numer sesji: 21
Rok: 2005

Uchwała Nr XXI/138/05
Rady Miejskiej w Pogorzeli
z dnia 24 lutego 2005 r.

w sprawie przeprowadzania konsultacji społecznych.

Na podstawie art. 5a ust 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) - Rada Miejska w Pogorzeli uchwala co następuje :

§ 1
Uznając budowę oczyszczalni ścieków i kanalizacji sanitarnej na terenie gminy za inwestycję mającą wpływ na stan środowiska należy przeprowadzić przed jej realizacją konsultacje społeczne na terenie całej gminy.

§ 2
Pytanie do konsultacji: "Czy wyrażasz zgodę na realizację przedsięwzięcia pod nazwą:
"Budowa oczyszczalni ścieków w Pogorzeli oraz kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Pogorzela"?.

§ 3
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Pogorzeli.

§ 4
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Uchwały Rady
Kadencja: Kadencja IV (2002 - 2006)
Autor informacji: Jacek Andraszak
Informację wprowadził: Jacek Andraszak
Opublikowany dnia: 2005-02-24
Wprowadzony do BIP dnia: 2007-08-01 (przeniesienie danych z poprzedniej wersji BIP)
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie