Strona główna » Dokumenty » Uchwały Rady » Uchwała nrXXI/137/2005

Uchwała nrXXI/137/2005

Numer uchwały: 2005/21/137
Numer sesji: 21
Rok: 2005

UCHWAŁA Nr XXI/137/05
Rady Miejskiej w Pogorzeli
z dnia 24 lutego 2005 r.

w sprawie: przyjęcia zasad oceny inwestycji na potrzeby Planu Rozwoju Lokalnego


Działając na podstawie art.18 ust.2 pkt.6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2001 r Nr 142, poz. 1591 ze zm.),

W związku z rozpoczęciem prac nad opracowaniem Planu Rozwoju Lokalnego

Rada Miejska w Pogorzeli postanawia, co następuje:

§ l

Przyjmuje się, że Plan Rozwoju Lokalnego obejmie zestawienie wieloletnich i jednorocznych zadań inwestycyjnych (inwestycje, remont i zakupy inwestycyjne) o wartości nie mniejszej niż 24.000 zł (dwadzieścia cztery tysiące złotych).

§ 2

Ustala się kryteria ogólnej oceny inwestycji, stanowiące załącznik nr 1 do niniejszej Uchwały

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Pogorzeli

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Uchwały Rady
Kadencja: Kadencja IV (2002 - 2006)
Autor informacji: Jacek Andraszak
Informację wprowadził: Jacek Andraszak
Opublikowany dnia: 2005-02-24
Wprowadzony do BIP dnia: 2007-08-01 (przeniesienie danych z poprzedniej wersji BIP)
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.Valid XHTML 1.0 Transitional