Strona główna » Dokumenty » Uchwały Rady » Uchwała nrXXI/136/2005

Uchwała nrXXI/136/2005

Numer uchwały: 2005/21/136
Numer sesji: 21
Rok: 2005

Uchwała Nr XXI/136/05
Rady Miejskiej w Pogorzeli
z dnia 24 lutego 2005r

w sprawie: zamiaru likwidacji Przedszkola Samorządowego w Kromolicach.


Na podstawie art.18 ust.2 pkt 9 lit. h ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 59 ust.1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. Nr 256, poz.2572 z późn. zm.) uchwala się co następuje:

§ 1

Rada Miejska w Pogorzeli wyraża zamiar likwidacji z dniem 31 sierpnia 2005 roku Przedszkola Samorządowego w Kromolicach.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Pogorzeli.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


UZASADNIENIE

Przedszkole Samorządowe w Kromolicach

Likwidacja Przedszkola Samorządowego w Kromolicach nastąpi ze względu na małą liczbę dzieci oraz wysokie koszty utrzymania tej placówki (w 2004r - 69.278,00zł) W roku bieżącym 2004/2005 uczęszcza do przedszkola 24 dzieci.

1/ Prognozy demograficzne na kolejne lata przedszkolne wg ilości urodzeń:

Rok 1999    6 dzieci
Rok 2000    7 dzieci
Rok 2001    9 dzieci
Rok 2002    4 dzieci
Rok 2003    7 dzieci
Rok 2004    8 dzieci

2/ Przedszkole pozostanie w Kromolicach jako Oddział Zamiejscowy Przedszkola Samorządowego w Pogorzeli.

3/ Sieć publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych po likwidacji:
     1. Przedszkole Samorządowe w Pogorzeli.
     2. Oddział przedszkolny w Szkole Filialnej we Wziąchowie.
     3. Oddział przedszkolny w Szkole Filialnej w Bułakowie.

4/ W wyniku projektowanych zmian nauczyciele likwidowanej placówki nie utracą zatrudnienia.

5/ Przy bardzo małej liczbie dzieci zapewniamy przyjęcie dzieci do przedszkola w Pogorzeli.

6/ Rodzice na spotkaniu w dniu 11 stycznia 2005r i 10 lutego 2005r zostali powiadomieni przez Burmistrza o zamiarze likwidacji placówki.Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Uchwały Rady
Kadencja: Kadencja IV (2002 - 2006)
Autor informacji: Jacek Andraszak
Informację wprowadził: Jacek Andraszak
Opublikowany dnia: 2005-02-24
Wprowadzony do BIP dnia: 2007-08-01 (przeniesienie danych z poprzedniej wersji BIP)
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.Valid XHTML 1.0 Transitional