Strona główna » Dokumenty » Uchwały Rady » Uchwała nrXXI/134/2005

Uchwała nrXXI/134/2005

Numer uchwały: 2005/21/134
Numer sesji: 21
Rok: 2005

Uchwała Nr XXI/134/05
Rady Miejskiej w Pogorzeli
z dnia 24 lutego 2005r

w sprawie: obniżenia stopnia organizacyjnego Szkoły Filialnej w Bułakowie

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 9 lit. h ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 59 ust.5 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. Nr 256, poz.2572 z późn. zm.) uchwala się co następuje:

§ 1

Rada Miejska w Pogorzeli zamierza z dniem 31 sierpnia 2005 roku klasę III ze Szkoły Filialnej w Bułakowie przenieść do Szkoły Podstawowej w Pogorzeli .

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Pogorzeli.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


UZASADNIENIE

Szkoła Filialna w Bułakowie

Reorganizacja Szkoły Filialnej w Bułakowie nastąpi ze względu na bardzo małą liczbę uczniów w I,II,III klasie oraz wysokie koszty utrzymania Szkoły.

W bieżącym roku szkolnym 2004/2005 naukę w tej placówce pobiera 20 uczniów.
1/ Prognozy demograficzne na kolejne lata szkolne kształtują się na następującym poziomie:


I

II

III klasa


rok szkolny 2005/2006

8

3

5

16 uczniów

rok szkolny 2006/2007

9

8

3

20 uczniów

rok szkolny 2007/2008

11

9

8

28 uczniów

rok szkolny 2008/2009

2

11

9

22 uczniów

rok szkolny 2009/2010

7

2

11

20 uczniów

rok szkolny 2010/2011

8

7

2

17 uczniów

rok szkolny 2011/2012

9

8

7

24 uczniów


2/ Szkoła Podstawowa w Pogorzeli przyjmie uczniów klasy III , co nie zwiększy ilości oddziałów szkolnych. Klasa I i II pozostaną w Bułakowie jako klasy łączone.

4/ W wyniku projektowanych zmian nauczyciele nie utracą zatrudnienia .

5/ Szkoła Podstawowa w Pogorzeli zapewnia uczniom :
  • zajęcia wyrównawcze prowadzone przez pedagoga szkolnego
  • korzystanie z zajęć pozalekcyjnych /SKS, kółka zainteresowań/
  • lepsze warunki lokalowe
  • korzystanie z pracowni komputerowej, biblioteki szkolnej, z sali gimnastycznej, z dostępnych dla uczniów pomocy dydaktycznych
  • zajęcia w świetlicy szkolnej
  • korzystanie z stołówki szkolnej przygotowującej wspaniałe obiady
  • naukę z nauczycielami posiadający przygotowanie pedagogiczne, studia podyplomowe, logopeda, pedagog szkolny,
  • uczniowie w klasie III realizują 20-godzinny tydzień zajęć rozłożony na pięć dni po 4 godziny dziennie. Wszystkie zajęcia klasa III odbywać będzie w sali nr 16 z wyjątkiem zajęć motoryczno-zdrowotnych, które będą w sali gimnastycznej. Sala nr 16 mieści się na parterze , a naprzeciw jej znajdują się toalety dla dziewcząt i chłopców, z których korzystają wyłącznie uczniowie Szkoły Podstawowej. Kurtki dzieci zostawiają na wieszakach znajdujących się przy sali 16.Uczniowie przez cały czas pobytu w szkole przebywają pod opieką wychowawcy.
  • 5 uczniów z Bułakowa dołączy do klasy III w Pogorzeli , w której będzie już 19 uczniów( klasa będzie liczyła 24 uczniów)
6/ Gmina zapewnia uczniom bezpłatny dojazd do szkoły wraz z opieką sprawowaną przez nauczycieli. Minimalny czas oczekiwania uczniów na odjazd po skończonych lekcjach.

W I okresie nauki uczniowie klasy III będą miały zajęcia w godz.12.45-16.05
Natomiast dowożenie i odwożenie będzie się odbywać w sposób następujący:
wyjazd z Bułakowa 12.10 przyjazd do szkoły12.25
odjazd ze szkoły 16.10 przyjazd do Bułakowa 16.25
W II okresie nauki dzieci będa miały zajęcia od godz. 8.00 - 11.30 , a dowożenie i odwożenie będzie się odbywać następująco:
wyjazd z Bułakowa 7.20 przyjazd do szkoły 7.35
odjazd ze szkoły 11.45 przyjazd do Bułakowa 12.00
Dowożenie i odwożenie odbywa się autobusem jeżdżącym ciągle tą samą
trasą: Pogorzela-Kaczagórka-Bułaków -Pogorzela.
Dzieci mogą oczekiwać na zajęcia w świetlicy szkolnej pod opieką nauczyciela świetlicy, bądź korzystać z biblioteki szkolnej.

Już od kilku lat w taki sposób dojeżdżają i odbywają zajęcia dzieci 7-letnie z Łukaszewa, Ochli, Gumienic, Głuchowa, Elżbietkowa i Bielaw Pogorzelskich.

7/ Rodzice na spotkaniu z Burmistrzem i Dyrektorem Szkoły Podstawowej w dniu 6 stycznia 2005r zostali powiadomieni o zamiarze reorganizacji szkoły. Decyzję Burmistrza rodzice przyjęli ze zrozumieniem.Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Uchwały Rady
Kadencja: Kadencja IV (2002 - 2006)
Autor informacji: Jacek Andraszak
Informację wprowadził: Jacek Andraszak
Opublikowany dnia: 2005-02-24
Wprowadzony do BIP dnia: 2007-08-01 (przeniesienie danych z poprzedniej wersji BIP)
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie