Strona główna » Dokumenty » Uchwały Rady » Uchwała nrXX/131/2005

Uchwała nrXX/131/2005

Numer uchwały: 2005/20/131
Numer sesji: 20
Rok: 2005

Uchwała Nr XX/131/05
Rady Miejskiej w Pogorzeli
z dnia 04.01.2005 r.

w sprawie zasad opracowania, uchwalania i realizacji Planu Rozwoju Lokalnego Gminy Pogorzela

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami),

§1
Przyjmuje się następujące zasady opracowania, uchwalania i funkcjonowania Planu Rozwoju Lokalnego (PRL):
 1. Plan Rozwoju Lokalnego dotyczy okresu 4 letniego.
 2. Plan Rozwoju Lokalnego obejmuje zestawienie wieloletnich i jednorocznych zadań inwestycyjnych (inwestycje, remont i zakupy inwestycyjne).
 3. Plan Rozwoju Lokalnego jest planem kroczącym, przynajmniej corocznie aktualizowanym w zakresie zarówno rzeczowym jak i finansowym.
 4. Plan Rozwoju Lokalnego zawiera:
 • nazwę zadania finansowanego z budżetu gminy Pogorzela,
 • jednostkę realizującą, bądź koordynującą wykonanie zadania,
 • okres realizacji programu i łączne nakłady finansowe na wykonanie zadań,
 1. Plan Rozwoju Lokalnego stanowi podstawę tworzenia projektów budżetów w części inwestycyjnej na lata następne.
 2. Zmiany w PRL inwestycyjnym w ciągu roku budżetowego mogą być wprowadzone na skutek:
 • zmian w budżecie gminy Pogorzela,
 • zmian sposobów finansowania przedsięwzięć inwestycyjnych,
 • konieczności wprowadzenia zmian ustawodawczych.
§2
Burmistrz Pogorzeli określi procedury zgłaszania i przyjmowania wniosków i prac do Planu Rozwoju Lokalnego oraz przedstawi Radzie do uchwalenia kryteria weryfikacji zgłoszonych do planu propozycji.

§3
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Pogorzeli.

§4
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Uchwały Rady
Kadencja: Kadencja IV (2002 - 2006)
Autor informacji: Jacek Andraszak
Informację wprowadził: Jacek Andraszak
Opublikowany dnia: 2005-01-04
Wprowadzony do BIP dnia: 2007-08-01 (przeniesienie danych z poprzedniej wersji BIP)
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie