Strona główna » Dokumenty » Uchwały Rady » Uchwała nrXIX/128/2004

Uchwała nrXIX/128/2004

Numer uchwały: 2004/19/128
Numer sesji: 19
Rok: 2004

Uchwała Nr XIX/128/04
Rady Miejskiej w Pogorzeli
z dnia 30 grudnia 2004 roku.

w sprawie: przyjęcia planu pracy Komisji Rewizyjnej na rok 2005.

Na podstawie art. 18 a, ust. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami/ Rada Miejska w Pogorzeli uchwala, uchwala co następuje:

§ 1

Ustala się plan pracy Komisji Rewizyjnej na rok 2005 stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2

Realizację uchwały powierza się Komisji Rewizyjnej.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia
1 stycznia 2005 roku.

Plan Pracy Komisji Rewizyjnej na rok 2005

1.

Ocena wykonania budżetu gminy za rok 2004

IV

2.

Ocena realizacji uchwał Rady Miejskiej

VI

3.

Kontrola działalności merytorycznej i finansowej M-GOK

VI

4.

Kontrola przeprowadzonych przetargów

VI

5.

Kontrola środków gminnych przeznaczonych na sport

VI

6.

Ocena wykonania budżetu gminy za I półrocze br.

VIII

7.

Kontrola inwestycji i remontów prowadzonych przez gospodarkę komunalną

IX

8.

Usługi opiekuńcze za 2004 i 2005 rok

IX

9.

Opracowanie planu pracy Komisji na rok 2006

XII

10.

Sprawy wynikające z bieżącej działalności Rady Miejskiej na jej zlecenie w zakresie i formach wskazanych w uchwałach Rady


na bieżąco
Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Uchwały Rady
Kadencja: Kadencja IV (2002 - 2006)
Autor informacji: Jacek Andraszak
Informację wprowadził: Jacek Andraszak
Opublikowany dnia: 2004-12-30
Wprowadzony do BIP dnia: 2007-08-01 (przeniesienie danych z poprzedniej wersji BIP)
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.Valid XHTML 1.0 Transitional