Strona główna » Dokumenty » Uchwały Rady » Uchwała nrXIX/126/2004

Uchwała nrXIX/126/2004

Numer uchwały: 2004/19/126
Numer sesji: 19
Rok: 2004

UCHWAŁA Nr XIX/126/04
Rady Miejskiej Pogorzeli
z dnia 30 grudnia 2004 r.

w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości gruntowej położonej we Wziąchowie.

Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U z 2001 roku Nr 142 poz. 1591 ze zmianami) oraz art. 37 ust 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz U. z 2004 roku Nr 261, poz. 2603) Rada Miejska w Pogorzeli uchwala co następuje:

§ 1

Przeznacza się do sprzedaży w trybie przetargowym nieruchomość gruntową położoną we Wziąchowie usytuowaną na działce nr 29/8 opisaną w księdze wieczystej KW nr 22337.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Pogorzeli.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Uchwały Rady
Kadencja: Kadencja IV (2002 - 2006)
Autor informacji: Jacek Andraszak
Informację wprowadził: Jacek Andraszak
Opublikowany dnia: 2004-12-30
Wprowadzony do BIP dnia: 2007-08-01 (przeniesienie danych z poprzedniej wersji BIP)
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie