Strona główna » Dokumenty » Uchwały Rady » Uchwała nrXVIII/119/2004

Uchwała nrXVIII/119/2004

Numer uchwały: 2004/18/119
Numer sesji: 18
Rok: 2004

Uchwała Nr XVIII/119/04
Rady Miejskiej w Pogorzeli
z dnia 26 listopada 2004r.

w sprawie: ustalenia wysokości opłat w przedszkolach publicznych prowadzonych przez gminę Pogorzela.


Na podstawie art18 ust2 pkt15 ustawy z 8 marca 1990r o samorządzie gminnym/tekst jednolity Dz.U.z 2001r. Nr 142 poz.1591 ze zmianami/ oraz art.14 ust.5 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty /tekst jednolity z 1996r.Dz.U. Nr 67 poz. 329 z póżniejszymi zm./

§ 1

W przedszkolach samorządowych w gminie Pogorzela ustala się opłatę miesięczną za korzystanie z przedszkola w zakresie przekraczającym podstawy programowe wychowania przedszkolnego następującej wysokości :
  • w Przedszkolu Samorządowym w Pogorzeli 48,00zł
  • w Przedszkolu Samorządowym w Głuchowie 43,00zł
  • w Przedszkolu Samorządowym w Kromolicach 26,00zł
§ 2

Opłata nie obowiązuje w okresie nieobecności dziecka w przedszkolu dłuższym niż jeden miesiąc.

§ 3

Wykonanie uchwały zleca się Burmistrzowi Pogorzeli.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2005 roku.
Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Uchwały Rady
Kadencja: Kadencja IV (2002 - 2006)
Autor informacji: Jacek Andraszak
Informację wprowadził: Jacek Andraszak
Opublikowany dnia: 2004-11-26
Wprowadzony do BIP dnia: 2007-08-01 (przeniesienie danych z poprzedniej wersji BIP)
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.


Valid XHTML 1.0 Transitional