Strona główna » Dokumenty » Uchwały Rady » Uchwała nrXVIII/117/2004

Uchwała nrXVIII/117/2004

Numer uchwały: 2004/18/117
Numer sesji: 18
Rok: 2004

Uchwała Nr XVIII/117/2004
Rady Miejskiej w Pogorzeli
z dnia
26 listopada 2004 r.


w sprawie: przyjęcia „Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Pogorzela wraz z Planem Gospodarki Odpadami dla Gminy Pogorzela na lata 2004-2007 z perspektywą do 2015 roku”

Na podstawie art.18 ust.1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo Ochrony Środowiska (Dz.U. Nr 62 poz.627 z późniejszymi zmianami) w związku z art. 14 ust.6 ustawy z 27 kwietnia 2001 o odpadach (Dz.U. Nr 62 poz. 628 z późniejszymi zmianami) po pozytywnym zaopiniowaniu:
  • Planu Gospodarki Odpadami przez Zarząd Województwa Wielkopolskiego i Zarząd Powiatu Gostyńskiego
  • Programu Ochrony Środowiska przez Zarząd Powiatu Gostyńskiego
Rada Miejska w Pogorzeli uchwala, co następuje:

§ 1

Przyjmuje się Program ochrony środowiska dla Gminy Pogorzela wraz z planem gospodarki odpadami dla Gminy Pogorzela na lata 2004-2007 z perspektywą do 2015 roku”, które stanowią odpowiednio załączniki nr 1 i nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Pogorzeli.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Pliki do pobrania:Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Uchwały Rady
Kadencja: Kadencja IV (2002 - 2006)
Autor informacji: Jacek Andraszak
Informację wprowadził: Jacek Andraszak
Opublikowany dnia: 2004-11-26
Wprowadzony do BIP dnia: 2007-08-01 (przeniesienie danych z poprzedniej wersji BIP)
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie