Strona główna » Dokumenty » Uchwały Rady » Uchwała nrXVIII/115/2004

Uchwała nrXVIII/115/2004

Numer uchwały: 2004/18/115
Numer sesji: 18
Rok: 2004

Uchwała Nr XVIII/115/04
Rady Miejskiej w Pogorzeli
z dnia 26 listopada 2004 r.

w sprawie: obniżenia średniej ceny skupu żyta za 1 q przyjmowanej jako podstawa do naliczenia podatku rolnego na 2005 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) oraz art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (tekst jednolity Dz. U. z 1993 r. Nr 94, poz. 431 ze zmianami) Rada Miejska w Pogorzeli uchwala, co następuje:

§ 1

Obniża się na terenie Miasta i Gminy Pogorzela średnią cenę skupu żyta za 1 kwintal przyjmowaną jako podstawę do naliczenia podatku rolnego na 2005 rok z kwoty 37,67 zł. za 1 q do kwoty 35,20 zł.
§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Pogorzeli.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Uchwały Rady
Kadencja: Kadencja IV (2002 - 2006)
Autor informacji: Jacek Andraszak
Informację wprowadził: Jacek Andraszak
Opublikowany dnia: 2004-11-26
Wprowadzony do BIP dnia: 2007-08-01 (przeniesienie danych z poprzedniej wersji BIP)
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.Valid XHTML 1.0 Transitional