Strona główna » Dokumenty » Uchwały Rady » Uchwała nrXVIII/114/2004

Uchwała nrXVIII/114/2004

Numer uchwały: 2004/18/114
Numer sesji: 18
Rok: 2004

Uchwała Nr XVIII/114/04
Rady Miejskiej w Pogorzeli
z dnia 26 listopada 2004 r.

w sprawie: ustalenia stawki dziennej opłaty targowej.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 i pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami), 19 pkt 1 lit. a i pkt 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity Dz. U. z 2002 r. Nr 9, poz. 84 ze zmianami) Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1

Ustala się na terenie Miasta i Gminy Pogorzela następujące stawki dzienne opłaty targowej:
  1. za sprzedaż towarów z samochodu lub stanowiska

18,00 zł
  1. za sprzedaż z kosza, skrzyni lub wózka

8,00 zł
  1. za sprzedaż wieńców, kwiatów ciętych i doniczkowych z samochodu lub stanowiska

40,00


§ 2

1. Zarządza się pobór opłaty targowej w drodze inkasa.
Na inkasentów wyznacza się:
1. Powidzki Jarosław
2. Walczk Roman
2. Ustala się wysokość wynagrodzenia za inkaso w wysokości 10% pobranych opłat w dniach wolnych od pracy.

§ 3

Inkasenci rozliczają się z opłaty targowej w tym samym dniu a jeżeli jest to sobota to w następny dzień roboczy.

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Pogorzeli.

§ 5

Traci moc uchwała Nr II/9/02 Rady Miejskiej Pogorzeli z dnia 6 grudnia 2002r. w sprawie ustalenia stawki dziennej opłaty targowej na terenie gminy Pogorzela.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.
Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Uchwały Rady
Kadencja: Kadencja IV (2002 - 2006)
Autor informacji: Jacek Andraszak
Informację wprowadził: Jacek Andraszak
Opublikowany dnia: 2004-11-26
Wprowadzony do BIP dnia: 2007-08-01 (przeniesienie danych z poprzedniej wersji BIP)
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.Valid XHTML 1.0 Transitional