Strona główna » Dokumenty » Sprawy do załatwienia » Ewidencja Ludności » Zgłoszenie nieuprawnionego wykorzystania danych / kradzieży tożsamości

Zgłoszenie nieuprawnionego wykorzystania danych / kradzieży tożsamości


Kto może wystąpić z wnioskiem/zainicjować sprawę:
W przypadku zawiadomienia organu uprawnionego do prowadzenia dochodzeń albo wszczęcia przez ten organ z urzędu czynności dotyczących nieuprawnionego wykorzystania danych osobowych posiadacza dowodu osobistego, albo wydania decyzji (decyzja Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych stwierdzającej naruszenie przepisów o ochronie danych w zakresie bezpieczeństwa danych osobowych posiadacza dowodu osobistego), posiadacz dowodu osobistego może zgłosić osobiście ten fakt organowi dowolnej gminy w celu unieważnienia posiadanego dowodu osobistego.
Zgłoszenia dokonuje się na formularzu zgłoszenia nieuprawnionego wykorzystania danych osobowych. Można je dokonać również w formie dokumentu elektronicznego, w organie gminy, który wydał dowód osobisty.
W imieniu osoby nieposiadającej zdolności do czynności prawnych lub posiadającej ograniczoną zdolność do czynności prawnych zgłoszenia dokonuje rodzic, opiekun prawny lub kurator.
Zgłoszenia nieuprawnionego wykorzystania danych osobowych może dokonać pełnomocnik legitymujący się pełnomocnictwem szczególnym do dokonania zgłoszenia.

Uwaga !!!
Składając formularz w organie gminy, przedstawia się potwierdzenie złożenia organowi uprawnionemu do prowadzenia dochodzeń zawiadomienia o podejrzeniu nieuprawnionego wykorzystania danych osobowych zgłaszającego, w tym serii i numeru dowodu osobistego, dokument potwierdzający wszczęcie z urzędu czynności przez ten organ albo decyzję Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych stwierdzającą naruszenie przepisów o ochronie danych w zakresie bezpieczeństwa danych osobowych posiadacza dowodu osobistego, w tym serii i numeru dowodu osobistego.

           

Miejsce złożenia dokumentów

Urząd Miejski w Pogorzeli ul. Rynek 1, 63-860 Pogorzela

I piętro Pokój nr 15

w poniedziałki od 7:30 – 15:30

we wtorki, środy, czwartki i piątki od 7:00 - 15:00

 

Opłaty:
Brak opłat

Termin i sposób załatwienia sprawy:
Niezwłocznie

Tryb odwoławczy:
Nie przysługuje

Podstawa prawna:

  • Ustawa z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych.
  • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie wzoru dowodu osobistego oraz sposobu i trybu postępowania w sprawach wydawania dowodów osobistych, ich utraty, uszkodzenia, unieważnienia i zwrotu.
  • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego.


Wymagane dokumenty:

  • Formularz nieuprawnionego wykorzystania danych osobowych .
  • Potwierdzenie zgłoszenia kradzieży tożsamości do organu ścigania (np. policji, prokuratury) albo decyzja Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych stwierdzająca naruszenie danych osobowych.
Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Ewidencja Ludności
Kadencja: Aktualna kadencja (2018 - 2023)
Autor informacji: Monika Zybała
Informację wprowadził: Jacek Andraszak
Opublikowany dnia: 2020-01-24
Wprowadzony do BIP dnia: 2020-01-24
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.


Valid XHTML 1.0 Transitional