Strona główna » Dokumenty » Sprawy do załatwienia » Ewidencja Ludności » Rejestr Danych Kontaktowych

Rejestr Danych Kontaktowych


Miejsce złożenia dokumentów

Wniosek można złożyć w urzędzie gminy, który ma dostęp do Rejestru Danych Kontaktowych – niezależnie od miejsca zameldowania.

Urząd Miejski w Pogorzeli ul. Rynek 1, 63-860 Pogorzela

I piętro Pokój nr 15

w poniedziałki od 7:30 – 15:30

we wtorki, środy, czwartki i piątki od 7:00 - 15:00

Kto może wystąpić z wnioskiem / zainicjować sprawę:
Każdy, kto spełnia poniższe warunki:

  • ma nadany numer PESEL,

  • jest osobą pełnoletnią.

Uwagi:

  • złożenie wniosku następuje osobiście

  • za pomocą środków komunikacji elektronicznej – za pośrednictwem profilu zaufanego lub e-dowodu. Pozwalają one potwierdzić tożsamość wnioskodawcy.
    Do logowania się za pośrednictwem e-dowodu – potrzebna jest skrzynka ePUAP.


Opłaty:
Bez opłat

Termin i sposób załatwienia sprawy:
Przekazanie/aktualizację/usunięcie danych kontaktowych , tak aby stały się one dostępne w Rejestrze Danych Kontaktowych następuje od razu po ich potwierdzeniu kodem przez urzędnika. Jeśli dane maja być usunięte – zostaną one usunięte natychmiast (nie otrzymujemy żadnego kodu potwierdzającego).

Tryb odwoławczy:
Nie przysługuje

Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 16 października 2019 r. o zmianie ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne oraz niektórych innych ustaw (Dz.U.2019
poz. 2294)

Wymagane wnioski i dokumenty:

  • wniosek o przekazanie/aktualizację/usunięcie danych kontaktowych w rejestrze danych kontaktowych , bądź wpisanie lub zmiana danych kontaktowych na dowolnym formularzu urzędowym, który zawiera sekcję RDK,

  • dowód osobisty lub paszport.

  • telefon lub tablet albo inne tego typu urządzenie, na które za pośrednictwem SMS-a lub e-maila zostaną wysłane kody do potwierdzenia danych – jeśli dane w RDK potwierdzane są przy urzędniku.

 


Pliki do pobrania:Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Ewidencja Ludności
Kadencja: Aktualna kadencja (2018 - 2023)
Autor informacji: Monika Zybała
Informację wprowadził: Jacek Andraszak
Opublikowany dnia: 2020-01-09
Wprowadzony do BIP dnia: 2020-01-09
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie