Strona główna » Dokumenty » Uchwały Rady » Uchwała nrXVIII/109/2004

Uchwała nrXVIII/109/2004

Numer uchwały: 2004/18/109
Numer sesji: 18
Rok: 2004

Uchwała Nr XV/109/04
Rady Miejskiej Pogorzela
z dnia 26 listopada 2004 r.

w sprawie: zmian w budżecie gminy na rok 2004

Na podstawie art.18 ust.2 pkt.4,art.61 ust.2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. nr 142 poz.1591 z późniejszymi zmianami ) oraz na podstawie art.109 i art.124 ust.1 i 2 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r o finansach publicznych ( tekst jednolity Dz. U z 2003 r Nr 15 poz.148 z późniejszymi zmianami) Rada Miejska uchwala co następuje :

§ 1
  1. Zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę 376.707 zł, jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.
  2. Planowane dochody po zmianach wynoszą 7.764.726 zł.
§ 2
  1. Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 376.707 zł jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.
  2. Planowane wydatki po zmianach wynoszą 7.894.666 zł.
  3. Wykaz zadań majątkowych po dokonanych zmianach budżetu określa załącznik nr 3 do niniejszej uchwały
§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Pogorzeli.

Pliki do pobrania:Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Uchwały Rady
Kadencja: Kadencja IV (2002 - 2006)
Autor informacji: Jacek Andraszak
Informację wprowadził: Jacek Andraszak
Opublikowany dnia: 2004-11-26
Wprowadzony do BIP dnia: 2007-08-01 (przeniesienie danych z poprzedniej wersji BIP)
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie