Strona główna » Dokumenty » Uchwały Rady » Uchwała nrXVII/107/2004

Uchwała nrXVII/107/2004

Numer uchwały: 2004/17/107
Numer sesji: 17
Rok: 2004

Uchwała Nr XVII/107/2004
Rady Miejskiej Pogorzela
z dnia 30 września 2004 r.

w sprawie : przeznaczenia części umorzonych pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu.

Na podstawie art.18,ust.2 pkt.9 lit. c i e ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /tekst jednolity Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm./ Rada Miejska Pogorzeli uchwala co następuje:

§ 1

Kwotę 66.000 zł (słownie : złotych sześćdziesiąt sześć tysięcy 00/100) pozostającą w dyspozycji Gminy z tytułu umorzenia części pożyczek :
  • umowa z dnia 14.08.2001 r. Nr 36/P/Le/OA/01 zaciągniętej na przedsięwzięcie p.n. ”Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia dla miejscowości: Łukaszew, Ochla i Gumienice” umorzenie 39.000 zł
  • umowa z dnia 17.12.2001 r. Nr 184/P/Le/OZ/01 zaciągniętej na realizację przedsięwzięcia p.n. “Punkt zbiorczy do segregacji odpadów komunalnych w Międzyborzu dla Miasta i Gminy Pogorzela” - umorzenie 27.000 zł postanawia przeznaczyć na dokumentację i budowę oczyszczalni ścieków i kanalizacji sanitarnej Miasta i Gminy Pogorzela.
§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Pogorzeli.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Uchwały Rady
Kadencja: Kadencja IV (2002 - 2006)
Autor informacji: Jacek Andraszak
Informację wprowadził: Jacek Andraszak
Opublikowany dnia: 2004-09-30
Wprowadzony do BIP dnia: 2007-08-01 (przeniesienie danych z poprzedniej wersji BIP)
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.Valid XHTML 1.0 Transitional