Strona główna » Dokumenty » Uchwały Rady » Uchwała nrXVII/106/2004

Uchwała nrXVII/106/2004

Numer uchwały: 2004/17/106
Numer sesji: 17
Rok: 2004

Uchwała Nr XVII/106/04
Rady Miejskiej w Pogorzeli
z dnia 30 września 2004 r.

w sprawie: ilości licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką osobową.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /tekst jednolity Dz.U. z 2001 r., Nr 142 poz. 1591 z późn. zm./ w związku z art. 6 ust 6 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym / Dz.U. Nr 125 poz. 1371 z późn. zm./ Rada Miejska w Pogorzeli uchwala co następuje:

§ 1

Ustala się na terenie gminy Pogorzela 4 licencje na wykonywanie transportu drogowego taksówką.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Pogorzeli.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego z mocą obowiązującą od 01 stycznia 2005 roku.

Uzasadnienie

Do uchwały Nr XVII/106/04
Rady Miejskiej w Pogorzeli
z dnia 30 września 2004 r.

w sprawie: ilości licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką osobową.

Przepis art. 6 ustawy z dnia 06 września 2001 roku o transporcie drogowym wprowadził od dnia 1 stycznia 2002 roku obowiązek uzyskania przez przedsiębiorców od właściwych organów samorządowych licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką / Dz. U. Z 2001 r. Nr 125 poz. 1371 z późn. zm./.
Na terenie gminy Pogorzela obecnie nie funkcjonuje żadna taksówka, z uwagi na brak chętnych o wydanie zezwolenia na przewóz osób taksówką.
W przypadku chętnych do podjęcia tej działalności Rada Gminy określa na dany rok kalendarzowy, nie później niż do dnia 30 listopada roku poprzedniego liczbę przeznaczonych do wydania nowych licencji.Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Uchwały Rady
Kadencja: Kadencja IV (2002 - 2006)
Autor informacji: Jacek Andraszak
Informację wprowadził: Jacek Andraszak
Opublikowany dnia: 2005-01-01
Wprowadzony do BIP dnia: 2007-08-01 (przeniesienie danych z poprzedniej wersji BIP)
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.Valid XHTML 1.0 Transitional