Strona główna » Dokumenty » Uchwały Rady » Uchwała nrXVII/104/2004

Uchwała nrXVII/104/2004

Numer uchwały: 2004/17/104
Numer sesji: 17
Rok: 2004

Uchwała Nr XVII/104/04
Rady Miejskiej w Pogorzeli
z dnia 30 września 2004 r.

w sprawie: zaliczenia dróg powiatowych na terenie gminy Pogorzela do kategorii dróg gminnych.

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt.15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr.142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 7 ust. 2 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. z 2000 r. Nr 71, poz. 838 z późn. zm.) Rada Miejska w Pogorzeli uchwala, co następuje:

§ 1

Zalicza się do kategorii dróg gminnych następujące drogi zaliczone dotychczas do kategorii dróg powiatowych:

1/

ul. Koźmińska

0+000 - 0+060

0+060

2/

ul. Powst. Wlkp.

0+000 - 0+128

0+128

3/

ul. Kotkowiaka

0+000 - 0+170

0+170

4/

ul. Rynek

0+000 - 0+038

0+038


§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Pogorzeli

§ 3

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni po ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego z mocą obowiązującą od 01 stycznia 2005 r.Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Uchwały Rady
Kadencja: Kadencja IV (2002 - 2006)
Autor informacji: Jacek Andraszak
Informację wprowadził: Jacek Andraszak
Opublikowany dnia: 2004-09-30
Wprowadzony do BIP dnia: 2007-08-01 (przeniesienie danych z poprzedniej wersji BIP)
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.Valid XHTML 1.0 Transitional