Strona główna » Dokumenty » Publiczny wykaz danych o środowisku i jego ochronie » Zawiadomienie przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na budowie chlewni tuczników o obsadzie do 378 DJP zlokalizowanej na dz.369 obręb Bułaków, Gm. Pogorzela

Zawiadomienie przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na budowie chlewni tuczników o obsadzie do 378 DJP zlokalizowanej na dz.369 obręb Bułaków, Gm. Pogorzela


Pogorzela, dnia 07.10.2019r.
OŚ.6220.03.6. 2019

Zawiadomienie stron postępowania o zebranych dokumentach i materiałach sprawy przed wydaniem decyzji

Stosownie do art.10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018r. poz. 2096 z późn. zm.) w celu zapewnienia stronom pełnego i czynnego udziału w postępowaniu o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na budowie chlewni tuczników o obsadzie do 378 DJP zlokalizowanej na dz.369 obręb Bułaków, Gm. Pogorzela, Burmistrz Pogorzeli zawiadamia, iż strony postępowania mogą się zapoznać z zebranym materiałem dowodowym i dokumentacją sprawy ( w tym z treścią opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Gostyniu, Postanowieniem Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Poznaniu, Postanowieniem Marszałka Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu oraz Postanowieniem Państwowego Gospodarstwa Wodnego we Wrocławiu) oraz wypowiedzieć się co do zebranych dowodów i materiałów w siedzibie Urzędu Miejskiego w Pogorzeli w godzinach pracy Urzędu, biuro nr 6, w terminie 7 dni od dnia otrzymania niniejszego zawiadomienia.Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Publiczny wykaz danych o środowisku i jego ochronie
Kadencja: Aktualna kadencja (2018 - 2023)
Autor informacji: Anna Fahner
Informację wprowadził: Jacek Andraszak
Opublikowany dnia: 2019-10-09
Wprowadzony do BIP dnia: 2019-10-09
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie