Strona główna » Dokumenty » Uchwały Rady » Uchwała nrXVI/103/2004

Uchwała nrXVI/103/2004

Numer uchwały: 2004/16/103
Numer sesji: 16
Rok: 2004

UCHWAŁA Nr XVI/103/04
Rady Miejskiej Pogorzeli
z dnia 17 sierpnia 2004 r.

W sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości zabudowanej położonej w Kaczagórce.

Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z 2001 roku Nr 142 poz. 1591 ze zmianami) oraz art. 37 ust 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tj. z 2000 roku Dz.U. Nr 46 poz. 543 ze zmianami) Rada Miejska w Pogorzeli uchwala co następuje:

§ 1

Przeznacza się do sprzedaży w trybie przetargowym nieruchomość gruntową zabudowaną budynkiem dworcowym po byłej linii kolejowej położoną w Kaczagórce usytuowaną na działkach nr 187 i 188 opisaną w księdze wieczystej KW nr 29217.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Pogorzeli.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Uchwały Rady
Kadencja: Kadencja IV (2002 - 2006)
Autor informacji: Jacek Andraszak
Informację wprowadził: Jacek Andraszak
Opublikowany dnia: 2004-08-17
Wprowadzony do BIP dnia: 2007-08-01 (przeniesienie danych z poprzedniej wersji BIP)
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.Valid XHTML 1.0 Transitional