Strona główna » Dokumenty » Uchwały Rady » Uchwała nrXVI/102/2004

Uchwała nrXVI/102/2004

Numer uchwały: 2004/16/102
Numer sesji: 16
Rok: 2004

UCHWAŁA Nr XVI/102/04
Rady Miejskiej w Pogorzeli
z dnia 17 sierpnia 2004 r.

w sprawie: realizacji inwestycji Przebudowa parkingu w Pogorzeli przy ulicy Gostyńskiej.

Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 ze zmianami) Rada Miejska w Pogorzeli uchwala, co następuje:

§ 1

Akceptuje się realizację inwestycji „Przebudowa parkingu w Pogorzeli przy ulicy Gostyńskiej” w cyklu 2-letnim w latach 2004 - 2005.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Pogorzeli.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Uchwały Rady
Kadencja: Kadencja IV (2002 - 2006)
Autor informacji: Jacek Andraszak
Informację wprowadził: Jacek Andraszak
Opublikowany dnia: 2004-08-17
Wprowadzony do BIP dnia: 2007-08-01 (przeniesienie danych z poprzedniej wersji BIP)
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie