Strona główna » Dokumenty » Publiczny wykaz danych o środowisku i jego ochronie » ZAWIADOMIENIE O WYDANIU DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH dla przedsięwzięcia pn.: „Modernizacja istniejącej obory wraz z rozbudową i budową infrastruktury technicznej w miejscowości Głuchów

ZAWIADOMIENIE O WYDANIU DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH dla przedsięwzięcia pn.: „Modernizacja istniejącej obory wraz z rozbudową i budową infrastruktury technicznej w miejscowości Głuchów


ZAWIADOMIENIE O WYDANIU DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH

Burmistrz Pogorzeli działając na podstawie art. 85 ust. 3 oraz art 38 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2018r. poz. 2081 z późn. zm.)

zawiadamia,

że dnia 06 sierpnia 2019r. została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach znak OŚ.6220.02.10.2019 dla przedsięwzięcia pn.: „Modernizacja istniejącej obory wraz z rozbudową i budową infrastruktury technicznej w miejscowości Głuchów, gm. Pogorzela, na terenie nieruchomości stanowiących działki ewid. 34/3 i 34/4 ark. mapy 2 obręb Głuchów”.

Decyzja i dokumentacja sprawy wraz z uzgodnieniami Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu, Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Gostyniu są do wglądu w siedzibie Urzędu Miejskiego w Pogorzeli, ul. Rynek 1, 63-860 Pogorzela, biuro nr 6 w godzinach pracy urzędu.

Niniejsze zawiadomienie zostaje podane do publicznej wiadomości przez zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Pogorzeli, a także przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Pogorzeli i w sołectwie Głuchów.Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Publiczny wykaz danych o środowisku i jego ochronie
Kadencja: Aktualna kadencja (2018 - 2023)
Autor informacji: Anna Fahner
Informację wprowadził: Jacek Andraszak
Opublikowany dnia: 2019-08-07
Wprowadzony do BIP dnia: 2019-08-07
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.Valid XHTML 1.0 Transitional