Strona główna » Dokumenty » Publiczny wykaz danych o środowisku i jego ochronie » Zawiadomienie o zebranych dokumentach i materiałach sprawy przed wydaniem decyzji dla planowanego przedsięwzięcia pn. Modernizacja istniejącej obory wraz z rozbudową i budową infrastruktury technicznej w miejscowości Głuchów

Zawiadomienie o zebranych dokumentach i materiałach sprawy przed wydaniem decyzji dla planowanego przedsięwzięcia pn. Modernizacja istniejącej obory wraz z rozbudową i budową infrastruktury technicznej w miejscowości Głuchów


Stosownie do art.10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 z późn. zm.) w celu zapewnienia stronom pełnego i czynnego udziału w postępowaniu o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia pn. Modernizacja istniejącej obory wraz z rozbudową i budową infrastruktury technicznej w miejscowości Głuchów, gm. Pogorzela, na terenie nieruchomości stanowiących działki nr ewid. 34/3 i 34/4 ark. mapy 2 obręb Głuchów, Burmistrz Pogorzeli zawiadamia, iż strony mogą się zapoznać z zebranym materiałem dowodowym i dokumentacją sprawy ( w tym z treścią opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Gostyniu, Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Poznaniu oraz Państwowego Gospodarstwa Wodnego we Wrocławiu) oraz wypowiedzieć się co do zebranych dowodów i materiałów w siedzibie Urzędu Miejskiego w Pogorzeli w godzinach pracy Urzędu, biuro nr 6, w terminie 7 dni od daty otrzymania niniejszego zawiadomienia.Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Publiczny wykaz danych o środowisku i jego ochronie
Kadencja: Aktualna kadencja (2018 - 2023)
Autor informacji: Anna Fahner
Informację wprowadził: Jacek Andraszak
Opublikowany dnia: 2019-07-18
Wprowadzony do BIP dnia: 2019-07-18
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.Valid XHTML 1.0 Transitional