Strona główna » Dokumenty » Uchwały Rady » Uchwała nrXV/97/2004

Uchwała nrXV/97/2004

Numer uchwały: 2004/15/97
Numer sesji: 15
Rok: 2004

Uchwała Nr XV/97/04
Rady Miejskiej w Pogorzeli
z dnia 29 czerwca 2004

w sprawie: uchylenia uchwały Nr XII/74/2004 Rady Miejskiej w Pogorzeli z dnia 12 marca 2004r.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt.15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm. ) oraz art. 111 ust. 2 pkt.5 ustawy z dnia 26 listopada 1998r. O finansach publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2003r. Nr 15 poz. 148 z późn. zm.) Rada Miejska w Pogorzeli uchwala, co następuje:

§ 1

Uchyla się Uchwałę Nr XII/74/2004 Rady Miejskiej w Pogorzeli z dnia 12 marca 2004 r. w sprawie pomocy rzeczowej Powiatowi Gostyńskiemu w 2004 roku.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Pogorzeli.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



Informacje powiązane:




Typ dokumentu: Uchwały Rady
Kadencja: Kadencja IV (2002 - 2006)
Autor informacji: Jacek Andraszak
Informację wprowadził: Jacek Andraszak
Opublikowany dnia: 2004-06-29
Wprowadzony do BIP dnia: 2007-08-01 (przeniesienie danych z poprzedniej wersji BIP)
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie