Strona główna » Dokumenty » Ogłoszenia » OGŁOSZENIE BURMISTRZA POGORZELI z dnia 9 lipca 2019 r. o konsultacjach społecznych dotyczących zmiany statutów sołectw Gminy Pogorzela i Komitetu Mieszkańców Pogorzeli

OGŁOSZENIE BURMISTRZA POGORZELI z dnia 9 lipca 2019 r. o konsultacjach społecznych dotyczących zmiany statutów sołectw Gminy Pogorzela i Komitetu Mieszkańców Pogorzeli


OGŁOSZENIE

BURMISTRZA POGORZELI

z dnia 9 lipca 2019 r.

Burmistrz Pogorzeli ogłasza przeprowadzenie konsultacji społecznych z mieszkańcami  Gminy Pogorzela w sprawie zmiany statutów nadanych sołectwom: Bielawy Pogorzelskie, Bułaków, Elżbietków, Głuchów, Gumienice, Kaczagórka, Kromolice, Łukaszew, Małgów, Ochla, Paradów, Wziąchów oraz zmiany statutu nadanego Komitetowi Mieszkańców Pogorzeli.

Przedmiotem konsultacji jest projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia statutów sołectw Gminy Pogorzela i Komitetu Mieszkańców Pogorzeli.

Konsultacje społeczne zostaną przeprowadzone w terminie od 17 lipca 2019 r. do 24 lipca 2019 r na terenie Gminy Pogorzela w formie składania pisemnych opinii, uwag i propozycji mieszkańców dotyczących treści projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia statutów sołectw Gminy Pogorzela i Komitetu Mieszkańców Pogorzeli.

Opinie, uwagi i propozycje do projektu uchwały należy składać w terminie od 17 lipca 2019 r. do 24 lipca 2019 r. na formularzu stanowiącym załącznik nr 1 do zarządzenia Burmistrza
nr 26/2019:

1) w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Pogorzeli (pokój nr 14) w dniach i godzinach pracy urzędu,

2) pocztą na adres: Urząd Miejski w Pogorzeli, ul. Rynek 1, 63-860 Pogorzela,

3) drogą elektroniczną (skan) na adres: rada@pogorzela.pl

Projekt uchwały dostępny jest na stronie internetowej Gminy Pogorzela www.pogorzela.pl, w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Pogorzela oraz w Urzędzie Miejskim w Pogorzeli (pokój nr 10) – w dniach i godzinach pracy urzędu, u sołtysów i Przewodniczącego Komitetu Mieszkańców Pogorzeli. 

W konsultacjach mogą wziąć udział mieszkańcy Gminy Pogorzela posiadający czynne prawo wyborcze. Udział w konsultacjach jest dobrowolny.

Wyniki konsultacji mają charakter opiniodawczy.


Pliki do pobrania:Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Ogłoszenia
Kadencja: Aktualna kadencja (2018 - 2023)
Autor informacji: Ewa Dorczyk
Informację wprowadził: Ewa Dorczyk
Opublikowany dnia: 2019-07-09
Wprowadzony do BIP dnia: 2019-07-09
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie