Strona główna » Dokumenty » Publiczny wykaz danych o środowisku i jego ochronie » ZAWIADOMIENIE O WYDANIU DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH dla przedsięwzięcia polegającego na budowie budynku inwentarskiego obory na działce nr 94/4, obręb Kromolice, gmina Pogorzela

ZAWIADOMIENIE O WYDANIU DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH dla przedsięwzięcia polegającego na budowie budynku inwentarskiego obory na działce nr 94/4, obręb Kromolice, gmina Pogorzela


OŚ.6220.01.9.2019

ZAWIADOMIENIE O WYDANIU DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH


Burmistrz Pogorzeli działając na podstawie art. 38 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2018r. poz 2081 ze zm.)

Zawiadamia

że dnia 31 maja 2019r. została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach znak OŚ.6220.01.8.2019 dla przedsięwzięcia polegającego na budowie budynku inwentarskiego obory na działce nr 94/4, obręb Kromolice, gmina Pogorzela, na terenie istniejącego gospodarstwa rolnego, którego obsada po zrealizowaniu przedmiotowego przedsięwzięcia będzie wynosić maksymalnie 146,95 DJP

Decyzja i dokumentacja sprawy wraz z opinią Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu oraz Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu jest w siedzibie Urzędu Miejskiego w Pogorzeli, ul. Rynek 1, 63-860 Pogorzela, biuro nr 6.

Niniejsze zawiadomienie zostaje podane do publicznej wiadomości przez zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Pogorzeli, a także przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Pogorzeli i w sołectwie Kromolice.Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Publiczny wykaz danych o środowisku i jego ochronie
Kadencja: Aktualna kadencja (2018 - 2023)
Autor informacji: Anna Fahner
Informację wprowadził: Jacek Andraszak
Opublikowany dnia: 2019-06-03
Wprowadzony do BIP dnia: 2019-06-03
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.Valid XHTML 1.0 Transitional