Strona główna » Dokumenty » Uchwały Rady » Uchwała nrXIV/93/2004

Uchwała nrXIV/93/2004

Numer uchwały: 2004/14/93
Numer sesji: 14
Rok: 2004

Uchwała Nr XIV/93/04
Rady Miejskiej w Pogorzeli z dnia
28 maja 2004 r.

w sprawie: ustalenia sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez gminę Pogorzela.

Na podstawie art.14a ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty /tekst jednolity Dz.U. z 1996 r. Nr 67, poz. 329 z późniejszymi zmianami/ oraz art.7 ust. 1 pkt 8 i art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /tekst jednolity Dz.U. 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami/ Rada Miejska w Pogorzeli uchwala, co następuje:

§ 1

Ustala się sieć publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez gminę Pogorzela:

1. Przedszkole Samorządowe w Pogorzeli.
2. Przedszkole Samorządowe w Głuchowie.
3. Przedszkole Samorządowe w Kromolicach.
4. Oddział przedszkolny w Szkole Filialnej we Wziąchowie.
5. Oddział przedszkolny w Szkole Filialnej w Bułakowie.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Pogorzeli.

§ 3

Traci moc uchwała Nr XXII/105/96 Rady Miejskiej z dnia 7 czerwca 1996 r. w sprawie ustalenia sieci publicznych przedszkoli prowadzonych przez gminę Pogorzela.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 września 2004 r.



Informacje powiązane:




Typ dokumentu: Uchwały Rady
Kadencja: Kadencja IV (2002 - 2006)
Autor informacji: Jacek Andraszak
Informację wprowadził: Jacek Andraszak
Opublikowany dnia: 2004-05-28
Wprowadzony do BIP dnia: 2007-08-01 (przeniesienie danych z poprzedniej wersji BIP)
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie




Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.











Valid XHTML 1.0 Transitional