Strona główna » Dokumenty » Uchwały Rady » Uchwała nrXIV/92/2004

Uchwała nrXIV/92/2004

Numer uchwały: 2004/14/92
Numer sesji: 14
Rok: 2004

Uchwała Nr XIV/92/04
Rady Miejskiej w Pogorzeli
z dnia 28 maja 2004 r.

w sprawie: ustalenia sieci publicznych szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez gminę Pogorzela

Na podstawie art.17 ust.4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty /tekst jednolity Dz.U. z 1996 r. Nr 67 poz. 329 z późniejszymi zmianami/ oraz art.7ust.1pkt 8i art.18ust.2pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym /tekst jednolity Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późniejszymi zmianami/ Rada Miejska w Pogorzeli uchwala, co następuje:

§ 1

Ustala się sieć publicznych szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez gminę Pogorzela:

1. Szkoła Podstawowa w Pogorzeli.
2. Gimnazjum w Pogorzeli.
3. Szkoła Filialna we Wziąchowie.
4. Szkoła Filialna w Bułakowie.
5. Szkoła Filialna w Kromolicach.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Pogorzeli.

§ 3

Traci moc uchwała Nr XXII/104/96 Rady Miejskiej Pogorzela z dnia 7 czerwca 1996 r. w sprawie ustalenia sieci publicznych szkół.

§ 4
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Uchwały Rady
Kadencja: Kadencja IV (2002 - 2006)
Autor informacji: Jacek Andraszak
Informację wprowadził: Jacek Andraszak
Opublikowany dnia: 2004-05-28
Wprowadzony do BIP dnia: 2007-08-01 (przeniesienie danych z poprzedniej wersji BIP)
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.Valid XHTML 1.0 Transitional