Strona główna » Dokumenty » Uchwały Rady » Uchwała nrXIII/91/2004

Uchwała nrXIII/91/2004

Numer uchwały: 2004/13/91
Numer sesji: 13
Rok: 2004

UCHWAŁA Nr XIII/91/04
Rady Miejskiej Pogorzeli
z dnia 23 kwietnia 2004 r.

o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego pod projektowaną oczyszczalnie ścieków

Na podstawie art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( Dz.U. z 2003 roku, Nr 80 poz. 717 ) oraz art. 7 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 roku, Nr 142 poz.1591 ze zmianami ) Rada Miejska Pogorzeli uchwala , co następuje :

§ 1

Przystępuje się do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu miasta Pogorzela.

§ 2

  1. Obszar opracowania planu obejmuje działki nr 789 i 790 zlokalizowane w obrębie miasta Pogorzela przy drodze Pogorzela - Głuchów.
  2. Granice obszaru objętego planem określa załącznik do uchwały.

§ 3

Przedmiotem planu jest zmiana przeznaczenia w/w obszaru z terenów upraw rolnych na tereny gminnej oczyszczalni ścieków.

§ 4

Traci moc uchwała Nr XII/79/04 Rady Miejskiej Pogorzeli z dnia 12 marca 2004 r. o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego pod projektowaną oczyszczalnie ścieków.

§ 5

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Pogorzeli .

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Uchwały Rady
Kadencja: Kadencja IV (2002 - 2006)
Autor informacji: Jacek Andraszak
Informację wprowadził: Jacek Andraszak
Opublikowany dnia: 2004-04-23
Wprowadzony do BIP dnia: 2007-08-08
Ilość zmian wpisu: 1 - pokaż poprzednie wersje


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.Valid XHTML 1.0 Transitional