Strona główna » Dokumenty » Publiczny wykaz danych o środowisku i jego ochronie » Zawiadomienie o wszczęciu postępowania dla planowanego przedsięwzięcia pn: Budowa obory na rusztach o obsadzie do 83,20 DJP

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania dla planowanego przedsięwzięcia pn: Budowa obory na rusztach o obsadzie do 83,20 DJP


OŚ.6220.01.3.2018

Zawiadomienie
o wszczęciu postępowania

Na podstawie art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku – Kodeks postępowania administracyjnego ( Dz.U. z 2018r. poz. 2096 ze zm.)

zawiadamiam,

że na wniosek Inwestora wszczęto postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia pn: Budowa obory na rusztach o obsadzie do 83,20 DJP zlokalizowanej w miejscowości Kromolice, gm. Pogorzela, na terenie nieruchomości stanowiącej działkę nr ewid. 94/4 ark. mapy 1 obreb Kromolice.

Jednocześnie informuję, że Burmistrz Pogorzeli pismem z dnia 11.03.2019 r. zwrócił się do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Gostyniu oraz Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie we Wrocławiu z prośbą o wydanie opinii co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko, a w przypadku stwierdzenia takiej potrzeby, co do zakresu raportu oddziaływania na środowisko przedmiotowego przedsięwzięcia.Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Publiczny wykaz danych o środowisku i jego ochronie
Kadencja: Aktualna kadencja (2018 - 2023)
Autor informacji: Anna Fahner
Informację wprowadził: Jacek Andraszak
Opublikowany dnia: 2019-03-13
Wprowadzony do BIP dnia: 2019-03-13
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie