Strona główna » Dokumenty » Uchwały Rady » Uchwała nrXIII/87/2004

Uchwała nrXIII/87/2004

Numer uchwały: 2004/13/87
Numer sesji: 13
Rok: 2004

Uchwała Nr XIII/87/04
Rady Miejskiej w Pogorzeli
z dnia 23 kwietnia 2004 roku

w sprawie: przystąpienia do programu zdrowotnego „Polski Projekt 400 Miast”

Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /tekst jednolity: Dz. U. Nr 142 poz. 1591, z późniejszymi zmianami/ Rada Miejska w Pogorzeli uchwala, co następuje:

§ 1

Miasto i Gmina Pogorzela przystępuje do ogólnopolskiego programu zdrowotnego pt. „Polski Projekt 400 Miast” adresowanego do mieszkańców małych miast w Polsce.

§ 2
  1. Na Pełnomocnika programu powołuje się Pana Curyka Piotra.
  2. Upoważnia się Pełnomocnika do występowania w imieniu władz samorządowych do kontaktów z instytucjami koordynującymi programem.
§ 3

Uchwała wchodzi w życie dniem podjęcia.Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Uchwały Rady
Kadencja: Kadencja IV (2002 - 2006)
Autor informacji: Jacek Andraszak
Informację wprowadził: Jacek Andraszak
Opublikowany dnia: 2004-04-23
Wprowadzony do BIP dnia: 2007-08-01 (przeniesienie danych z poprzedniej wersji BIP)
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie