Strona główna » Dokumenty » Uchwały Rady » Uchwała nrXII/80/2004

Uchwała nrXII/80/2004

Numer uchwały: 2004/12/80
Numer sesji: 12
Rok: 2004

UCHWAŁA Nr XII/80/04
Rady Miejskiej Pogorzeli
z dnia 12 marca 2004 r

W sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości zabudowanej położonej w Pogorzeli przy ulicy Gostyńskiej.


Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U z 2001 roku Nr 142 poz 1591 ze zmianami) oraz art. 37 ust 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r o gospodarce nieruchomościami (t.j. z 2000 roku Dz. U Nr 46 poz. 543 ze zmianami)

Rada Miejska w Pogorzeli uchwala co następuje:

§ 1

Przeznacza się do sprzedaży w trybie przetargowym nieruchomość gruntową zabudowaną budynkiem magazynowym po byłych Polskich Zakładach Zbożowych położoną w Pogorzeli przy ul Gostyńskiej usytuowaną na działkach nr 62/2 opisana w księdze wieczystej KW nr 22342 i 63/2 opisana w księdze wieczystej KW nr 29217.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Pogorzeli.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Uchwały Rady
Kadencja: Kadencja IV (2002 - 2006)
Autor informacji: Jacek Andraszak
Informację wprowadził: Jacek Andraszak
Opublikowany dnia: 2004-03-12
Wprowadzony do BIP dnia: 2007-08-01 (przeniesienie danych z poprzedniej wersji BIP)
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie