Strona główna » Dokumenty » Uchwały Rady » Uchwała nrXII/74/2004

Uchwała nrXII/74/2004

Numer uchwały: 2004/12/74
Numer sesji: 12
Rok: 2004

UCHWAŁA Nr XII/74/04
Rady Miejskiej w Pogorzeli
z dnia 12 marca 2004 r.

w sprawie pomocy rzeczowej Powiatowi Gostyńskiemu w 2004 roku.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 roku Dz.U. nr 142 poz. 1591 ze zmianami) oraz art. 111 ust. 2 pkt. 5 ustawy z dnia 26 listopada 1998r. o finansach publicznych ( tekst jednolity Dz.U. z 2003 r. nr. 15 poz. 148 ze zmianami) Rada Miejska w Pogorzeli uchwala, co następuje :

§ 1

Postanawia się udzielić w 2004r. pomocy rzeczowej Powiatowi Gosyńskiemu przez wykonanie robót w ciągu dróg powiatowych na terenie gminy Pogorzela w kwocie określonej jak niżej:
Przebudowa parkingu przy ulicy Gostyńskiej w m. Pogorzela do kwoty 6.127 zł.

§ 2

Wykonanie uchwały zleca się Burmistrzowi Pogorzeli.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Uchwały Rady
Kadencja: Kadencja IV (2002 - 2006)
Autor informacji: Jacek Andraszak
Informację wprowadził: Jacek Andraszak
Opublikowany dnia: 2004-03-12
Wprowadzony do BIP dnia: 2007-08-01 (przeniesienie danych z poprzedniej wersji BIP)
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.Valid XHTML 1.0 Transitional