Strona główna » Dokumenty » Uchwały Rady » Uchwała nrV/43/2003

Uchwała nrV/43/2003

Numer uchwały: 2003/5/43
Numer sesji: 5
Rok: 2003

Uchwała Nr V/43/03
Rady Miejskiej w Pogorzeli
z dnia 21 marca 2003 r.

w sprawie: zwolnień w podatku od nieruchomości.

Na podstawie art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2002 r. Nr 9, poz. 84 i Nr 200, poz. 1638) oraz art. 18 ust. 2 pkt 8 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984 i Nr 214 poz. 1806) Rada Miejska w Pogorzeli uchwala co następuje:

§ 1

Zwalnia się od podatku od nieruchomości:
    1. nieruchomości lub ich części oraz budowle wykorzystywane na cele mieszkalne, gospodarcze, kulturalne, ochrony przeciwpożarowej, sportowe stanowiące własność gminy, z wyjątkiem zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej,
    2. nieruchomości lub ich części oraz budynki wykorzystywane na cele związane z utrzymaniem porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli oraz z propagowaniem oświaty rolniczej, będące własnością gminy.
§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Pogorzeli.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego i obowiązuje w roku podatkowym 2003.Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Uchwały Rady
Kadencja: Kadencja IV (2002 - 2006)
Autor informacji: Jacek Andraszak
Informację wprowadził: Jacek Andraszak
Opublikowany dnia: 2003-03-21
Wprowadzony do BIP dnia: 2007-08-01 (przeniesienie danych z poprzedniej wersji BIP)
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.Valid XHTML 1.0 Transitional